fis
...frisläppt i skolorna (fis) ska driva Frisläppts hela grundidé vidare i högstadiet. Vi vill ta vara på kreativiteten och samtidigt ge eleverna verktyg för att leka, skapa, ställa frågor om konstens roll, säga sin mening.
Inom fis ska det finnas utrymme för vrål, viskningar, kärleksförklaringar, vrede och ömma undringar.
Konstpedagoger inom Frisläppt vägleder och inspirerar eleverna.

Fis har arrangörsstöd från västra götalandsregionen, vilket gör att kommunerna kan anlita fis-pedagogerna med ekonmiskt stöd från regionen.
tillbaka