medverkare
Camilla Wu
Anna Svensson
Johan Bloom
Johan Eyssen
Anna Berglund
Rosanna Ingolfsdottir
Sara Hansson
Soile Wernemyr
Arne Algeröd
Jan Alfredsson
Krister Svanvik
Sofia Hagström o co
Eva Lindelöw
Kenia Ytterman
Heike Ahrends
Christina Bolling
Tjörns trädgårdar

genomförs med stöd av
tillbaka
Tjörns kommun
samarbeten